ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 24/11/1981

סעיף 3 לחוק התקציב לשנת הכספים 1981; שימוש ברזרבה כללית לשנת 1981-פניה מס' 112 של אגף התקציבים; שימוש ברזרבה כללית לשנת 1981-פניה מס' 110 של אגף התקציבים -קרן השוואה למחירי דלק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים