ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 17/11/1981

בחירת וועדה לעניינים חסויים; העלאת שיעור האגרה בעד מתן רישיון למונית; קבלת משלחת של המפגינים מבית-שאן; תקנות מס הכנסה (עידוד השכרת דירות) (הארכת מועד להגשת הבקשה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים