ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 16/11/1981

גמלאות למשנים לנגיד בנק ישראל; הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; שינויים בתקציב לשנת 1981- פנייה מס' 79; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1981; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1981 - פניה מס' 80; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1981 - פנייה מס' 107; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1981 - פנייה מס' 81; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1981 - פנייה מס' 84; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1981 - פנייה מס' 85; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1981 - פנייה מס' 98; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1981 - פנייה מס' 100; שינויים בתקציב לשנת הכספים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים