ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 10/11/1981

פטורים ממס ערך מוסף, מס קניה ובלו על דלק כמתחייב מההסכם בין ישראל, מצרים וארצות-הברית על הקמת הכח הרב-לאומי; צו הבלו על דלק (פטור) (תיקון מס' 2), התשמ"ב-1981 - אושר; צו לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) אמיסיה של כי"ל מימון והנפקות בע"מ; צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון ממכירת מניות), התשמ"ב-1981; צו מס קניה (פטור) (תיקון), התשמ"ב-1981 - אושר; תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשמ"ב-אושרו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים