ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 09/11/1981

הצעות לסדר-היום של חברי הוועדה; צו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם); צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון ממכירת מניות); צו עידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) אמיסיה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ (350 מיליון שקלים, סדרה ב'); קביעת מוסדות לעניין תרומות מיוחדות; שינויים בתקציב לשנת 1981 - פנייה מס' 93; תקנות ממס הכנסה (עידוד השכרת דירות) (הארכת מועד להגשת בקשה) התשמ"ב-1981; תקנות מס ערך מוסף (תיקון) התשמ"ב-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים