ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 05/11/1981

המשבר בענף הטקסטיל; צו שעת חירום (שעור תשלום חובה) (תיקון מס' 3), התשמ"א-1981; צו שעת חירום (שעור תשלום חובה) (תיקון), התשמ"א-1981; צו שעת חירום (שעור תשלום חובה) (תיקון), התשמ"ב-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים