ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 04/11/1981

המשבר בענף הטקסטיל צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון), התשמ"א-1981; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס'3), התשמ"א-1981; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים