ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 03/11/1981

מס הכנסה (פטור ממס על רווחי הון ממכירת מניות), התשמ"ב-1981; סיכומי ועדת המונה לבדיקת המצב בענף הכותנה; שינוים בתקציב משרד החוץ (פניה מס' 45) מיום 81. 7. 8; שינויים בתקציב משרד העבודה והרווחה (פניה מס' 23 מיום 81. 6. 4)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים