ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 02/11/1981

פטור מוסדות ממס שבח מקרקעין; צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון ממכירת מניות); צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) - אמיסיות של "מנוף- חברה להנפקות בע"מ (סדרה 49, 150 מיליון שקלים) חברת ההשקעות של בנק המזרחי המאוחד בע"מ (50 מיליון שקלים); קביעת מוסדות לעניין תרומות מיוחדות; שלוש הוראות לתשלום פיצויים על-פי סעיף 38(א) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1981; תקנות מס הכנסה (הנחה במס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי (הארכת תוקף), התשמ"ב-1981; תקנות מס הכנסה (יועצי מס) (תיקון מס' 2); תקנות מס הכנ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים