ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 28/10/1981

גמלאות למשנים לנגיד בנק ישראל; דין וחשבון נגיד בנק ישראל על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין 30באפריל 1981- 31ביולי 1981; ערבות מדינה להלוואות לרכישת משאיות בשטחים (2מליון דולר); שינויים בתקציב לשנת 1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים