ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 26/10/1981

כללי המכס (חישוב הנקור במטבע חוץ), התשמ"א-1981; ערבות המדינה להלוואות לרכישת משאיות ושטחים (2 מיליון דולר) - (מכתב שר האוצר מ-18.08.81); ערבות המדינה לחברת כרמל כימיקלים בע"מ - (. 000 דולר) - מכתב שר האוצר מ-21.10.81); צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 4), התשמ"א-1981; צו מס קניה על טובין, התשמ"א-1981; צו מס קניה על שירותים (תיקון), התשמ"א-1981; צו שעת חירום (היטל מחקר לקרן תעשיית המלט) (תיקון מס' 2), התשמ"א-1981; צו שעת חירום (שיעור תשלום חורה) (תיקון), התשמ"א-1981; צו שעת חירום (תשלומי חורה על מל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים