ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 21/10/1981

העלאת תעריף ההתקנה לקו טלפון מרכז ישיר; שימוש ברזרבה להוצאות פיתוח לשנת 1981 - מס' 60/02; שינויים בשיעורי אגרות של רישיון למוסך ובחינות הסמכה; שינויים בתקציב לשנת 1981 מס' 72/10; שינויים בתקציב לשנת 1981, מס' 70; תכנית חיסכון צמודת דולר- תכנית חסכון צמודת דולר בריבית קבועה; תקנות הנמלים (החלת תקנות בנמל חדרה) (תיקון), התשמ"א-1981; תקנות כלי-ירייה (אגרות רישיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים