ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 06/10/1981

אגרות שירות, בדיקה ורישום של תכשירים רפואיים - (מכתב עו"ד י. קרנות מ-כ"א אלול, התשמ"א-20.09.81; הגדלת ההון הנפרע בענבל חברה לביטוח בע"מ- (מכתב שר האוצר מ-י"ט באלול התשמ"א-18.09.81); חוק לעידוד החיסכון - אגרות חוב של מנוף חברה להנפקות בע"מ (סדרה 100-47 מיליון שקל) (מכ' שר האוצר מ-י"ב באלול התשמ"א-11.09.81); כללי המכס (חשוב המחיר הנקוב במטבע חוץ) (תיקון) (מכתב שר האוצר מ-ב' באלול התשמ"א- 01.09.81); פטור מוסדות לעניין תרומות מיוחדות - (מכ' שר האוצר מ-ט"ו באלול התשמ"א-14.09.81); קביעת מוסדות ציבור ל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים