ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 24/09/1981

האשראי לייצוא חקלאי; הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; קרן המדע הדו-לאומית של ארצות-הברית וישראל, הקרן הדו-לאומית למחקר ופיתוח חקלאי; שימוש ברזרבה להוצאות פיתוח לשנת 1981- סודי; תקנות המלווה (פירעון מוקדם) (תיקון), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים