ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 17/09/1981

המשך הדיון על הקפאת האשראי; העלאת תגמולים לנכי רדיפות הנאצים; העלאת תעריפי החשמל; צו הפיקוח על עסקי ביטוח (פיקדונות), התשמ"א-1981; תקנות עידוד החיסכון (תכניות חיסכון "חידוש"), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים