ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 24/08/1981

הודעה בדבר קביעת הישובים נהריה, שלומי ומעלות כישוב ספר לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים; הוראה לתשלום פיצויים על-פי סעיף 38(א) לחוק מס רכוש קרן פיצויים (מושב בית יוסף- ירדנה); הפחתת שיעור האגרה לרישום משכנתא; קביעת מוסדות לעניין תרומות מיוחדות; תקנות מס הכנסה (ניכוי לימאים) (תיקון); תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון מס' 2), התשמ"א-1981; תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (תיקון מס' 2); תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת 1981/82

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים