ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 20/08/1981

העלאת מחיר השתתפות לטור בהימורי הספורטוטו - (מכתב יו"ר המועצה להסדר ההימורים בספורט); העלאת תעריפי החשמל- (מכתב שר האנרגיה והתשתית מיום ט"ז באב התשמ"א - 16.08.81); הצעה לסדר היום (של ח"כ א. כץ-עוז); הצעה לסדר היום (של ח"כ ע. אמוראי); הצעה לסדר היום של ח"כ א. אבטבי; הצעה לסדר היום של ח"כ א. כץ-עוז; הצעה לסדר היום של ח"כ א. מלמד; הצעה לסדר היום של ח"כ א. רון; הצעה לסדר היום של ח"כ מ. שטרית; חוק עידוד החיסכון- שטרי הון בנק לאומי לישראל בע"מ- 0פטור ממס הכנסה) - (482, 380, 980 שקל - סדרה 11) - (מכתב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים