ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 13/06/1984

חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) (תיקון), התשמ"ד- 1984; מעמדם ושכרם של הרבנים בהתיישבות העובדת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים