ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/05/1984

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 20), התשמ"ד - 1984

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים