ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 05/03/1984

המצב הכספי של הרשויות המקומיות; חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט - 1969 - הצעה לתיקון החוק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים