ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 20/02/1984

מעמדם ותנאי שכרם של הרבנים והשוחטים בהתיישבות העובדת; תקציב הרשות לשיקום האסיר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים