ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 02/01/1984

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 30), התשמ"ד-1983; מצבן של הרשויות המקומיות הקטנות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים