ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 28/12/1983

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 30), התשמ"ד-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים