ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/11/1983

דין וחשבון מס' 3 של נציב קבילות שוטרים וסוהרים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים