ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 14/11/1983

חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 28), התשמ"ד-1983; פרסום תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות ברשומות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים