ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 09/11/1983

חוק שמירת הנקיון (תיקון מס' 1), התשמ"ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים