ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 02/11/1983

חוק לתיקון פקודת העיריות (סלילת מדרכות), התשמ"ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים