ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 14/09/1983

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה), התשמ"ד - 1983 - הסתייגויות; חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (הוראת שעה), התשמ"ד - 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים