ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 14/09/1983

חוק הבחירות (דרכי תעמולה ) (הוראת שעה ) התשמ"ג 1983- (הצעת חוק מס' 123/169); חוק הרשויות המקומיות ( בחירות ) הוראת שעה מס' 2), התשמ"ג 1983- (הצעת חוק מס' 123/); חוק הרשויות המקומיות ( בחירת ראש הראשות וסגניו וכהונתם ) (תיקון מס' 5 ) התשמ"ג 1983- (הצעת חוק מס' 123/162); חוק הרשויות המקומיות (בחירות) ( הוראת שעה) התשמ"ג 1983- (הצעת חוק מס' 127/117); חוק שירותי הדת היהודיים ( תיקון מס' 2) התשמ"ד-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים