ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 11/08/1983

חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (הוראת שעה), התשמ"ג - 1983; חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה), התשמ"ג - 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים