ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 03/08/1983

חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (הוראת שעה), התשמ"ג-1983; חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה מס' 2), התשמ"ג-1983; חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה), התשמ"ג-1983; חוק הרשויות המקומית (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 4), התשמ"ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים