ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 27/07/1983

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות (הוראת שעה) - כינויים ואותיות לרשימות מועמדים; הצעת חוק שס"ט: חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה מס' 2); הצעת חוק שע"א: חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (הוראת שעה), התשמ"ג-1983; הצעת חוק שע"א: חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (הוראת שעה), התשמ"ג-1983 (של חברי הכנסת גולדשטיין, מילוא ופרוש); הצעת חוק שע"ג: חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (הוראת שעה), התשמ"ג-1983; הצעת חוק שע"ה: חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 4), של

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים