ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 26/07/1983

תקנות חמניעת זיהום מי הים בשמן (אגרה להגנת איכות הסביבה הימית), התשמ"ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים