ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 25/07/1983

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 12), התשמ"ג-1983; תיקון סכומי הערבון בתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות ראש רשות וסגניו) התשל"ו-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים