ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 15/06/1983

חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ג- 1983; חוק שמירת הנקיון (תיקון מס' 1), התשמ"ג-1983; תקנות למניעת זיהום מי הים בשמן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים