ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 01/06/1983

מעמדם ותנאי שכרם של הרבנים והשוחטים בהתיישבות העובדת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים