ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 02/05/1983

סקירת מנכ"ל משרד הפנים על תכניות המועצה הארצית לתכנון ובניה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים