ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 21/03/1983

מסקנות; מסקנות ועדת הפנים ואיכות הסביבה בנושא "משכורתם של שוטרים ישראל ותנאי שרותם"; מסקנות ועדת הפנים ואיכות הסביבה בנושא בניה בלתי חוקית בהר הבית; מסקנות ועדת הפנים ואיכות הסביבה בנושא משכורת של שוטרי ישראל ותנאי שירותם; תיקון טעויות בחוק התכנון והבניה (תיקון מס' 2), התשמ"ג-1983; תקנות למניעת זיהום מי הים בשמן (אגרה להגנת איכות הסביבה הימית) התשמ"ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים