ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 23/02/1983

חוק הרשות לשיקום האסיר- תיקון מועד תחולת החוק); סקירת נציב שירות בתי- הסוהר על פעולות השירות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים