ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/02/1983

חוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ"ג - 1983; חוק רשוי עסקים (תיקון מס' 5), התשמ"ג - 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים