ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 07/02/1983

דיון בתכנית המתאר של מחוז חיפה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים