ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 25/01/1983

חוק הרשויות המקומיות (תיקון משולב), התשמ"ב - 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים