ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 14/12/1982

חוק להארכת תוקף של תקנות שעת-חירום (החזקת תעודת זהות והצגתה), התשמ"ג-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים