ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 07/12/1982

הצעת חוק הרשות לשיקום האסיר; חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 19) התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים