ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 24/11/1982

חוק הרציפות על חוק השמירה על איכות הסביבה; חוק התכנון והבניה (הוראות שעה), התשמ"א-1981; שאלות היושבת-ראש בעניין חוק השמירה וחוק השמירה על איכות הסביבה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים