ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 25/10/1982

חוק התכנון והבניה ( תיקון מס' 19), התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים