ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 01/09/1982

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 19), התשמ"ב-1982; חוק התכנון והבניה (תיקון סעיף 157 א), התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים