ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 09/08/1982

חוק התכנון והבניה (תיקון סעיף 157א) התשמ"ב-1982; תקנות התכנון והבניה (ערובות להבטחת תשלום היטל השבחה ודחיית תשלומים) (תיקון) התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים