ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 03/08/1982

תקנות התכנון והבניה (ערובות להבטחת תשלום היטל השבחה ודחיית תשלומים) (תיקון), התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים