ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 27/07/1982

חוק הרשויות המקומיות (בחירות ) (הוראת שעה), התשמ"ב - 1982 (הצעת חוק פרטית של חברי הכנסת א. אבטבי, י. חשאי, ר. מילוא); חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 19) (חיסול השבחה) - המשך הדיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים